Pamiatky a niečo z histórie

Mlynica vznikla v rámci nemeckej kolonizácie Spiša. Ako prvá na Spiši prijala protestantizmus. Po oslobodení v povojnovom období Nemci z obce odišli, avšak do obce prišli noví osadníci, pochádzajúci prevažne z Vikartoviec ale tiež zo slovenských obcí na území neďalekého Poľska. V predvojnovom období bolo z Mlynice veľmi veľa známych tatranských sprievodcov, skúsených horalov, ktorí poznali hory, akoby svoju dlaň. Mnohí z nich sú aj pochovaní na miestnom cintoríne pri historicky cennej pamiatke kostolíka, o ktorom si na našich stránkach ešte povieme.
Obec prvý krát spomínajú v roku 1268 v starých listinách. Názov obce vznikol samozrejme podľa mlynov, ktoré tu kedysi stáli, kým sa ešte miesto ani nepovažovalo za obec, ale skôr ako osadu. Dnes sú mlyny a ich účel už len minulosťou. V minulosti bola obec zameraná na poľnohospodárstvo a tento trend, či skôr zameranie si udržuje dodnes.

Kostolík sv. Margity Antiochijskej

Kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia ako románsku jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou a svätyňou neznámeho tvaru. Obec a tunajší farár sa spomínajú prvýkrát v roku 1268.
V rokoch 1425 – 1434 bol goticky prestavaný. Pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium, v ktorého severnej stene sa zachovalo výklenkové pastofórium datované letopočtom 1425. Loď bola prestavaná na dvojlodie a zaklenutá na stredový osemboký stĺp. Kostolík v tom čase dostal aj nové oltáre. Na oboch sa poznačil slávny majster Pavol z Levoče, ktorý sa podpísal na mnohých nesmierne vzácnych oltárov aj v iných obciach i v ďalekom okolí.
V roku 1545 ako jeden z prvých kostolíkov na Spiši prešiel do rúk protestantom. Katolíkom bol vrátený až v roku 1672.
Ďalšia prestavba sa uskutočnila v baroku, kedy bol kostolík rozšírený o severnú sakristiu a južnú predsieň. V roku 1932 bol jeden z gotických oltárov predaný do Prahy.

Kostolík sv. Margity Antiochijskej  Kostolík sv. Margity Antiochijskej